Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.window-shopping.gr (εφ’ εξής «Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) Window Shopping (στο εξής «η Εφαρμογή») από την εταιρεία με την επωνυμία «Window Shopping ΙΚΕ» (στο εξής «η Εταιρεία»).

Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα, αφενός μεν σε κάθε επιχείρηση (στo εξής «ο Πελάτης») να προβάλλει και να διαφημίσει διαδικτυακά μέσω της Εφαρμογής τα προϊόντα της που βρίσκονται προς πώληση, αφετέρου δε σε κάθε χρήστη της Εφαρμογής (στο εξής «ο Χρήστης») να πληροφορείται μέσω διαδικτύου, από κινητό τηλέφωνο και από υπολογιστή χειρός (tablet), την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά αυτών.

Νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωσή με τους παρόντες όρους και την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές.

Εγγραφή μελών

Κάθε Χρήστης και Πελάτης προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή απαιτείται να εγκαταστήσει στη συσκευή του και να εγγραφεί στην υπηρεσία της «Window Shopping» μέσω της ιστοσελίδας www.window-shopping.gr και να καταχωρήσει τα αιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για το άτομο και την επιχείρησή του (ονοματεπώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, e mail κλπ). Η εγκατάσταση και η εγγραφή γίνονται χωρίς καμία χρέωση.

Κάθε Πελάτης προκειμένου να προβάλλει και να διαφημίσει διαδικτυακά μέσω της Εφαρμογής τα προϊόντα του που βρίσκονται προς πώληση στο φυσικό του κατάστημα, αποκτά πρόσβαση στον προσωπικό του λογαριασμό μέσω του Κωδικού Πρόσβασης που του χορηγείται για το σκοπό αυτό. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρεί μυστικό και ασφαλή τον Κωδικό του Πρόσβασης και να μην επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν.

Ο Πελάτης υπόσχεται και εγγυάται ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχει για τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού είναι ορθά, ακριβή και πλήρη. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι Χρήστες και οι Πελάτες στην Εταιρεία κατά την εγγραφή των μελών, νοούνται ως προσωπικά δεδομένα. Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη και όχι την Εταιρεία. Δεν θα πρέπει να παρέχονται ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία προς εξαπάτηση Χρηστών ή διάθεση προϊόντων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Λειτουργία υπηρεσίας

Η Εφαρμογή λειτουργεί ως μέσο online παρουσίασης και δημοσίευσης μέσω απεικόνισης, προϊόντων των Πελατών της, που βρίσκονται προς πώληση και εκτίθενται στις προσόψεις των επιχειρήσεών τους, προς τους Χρήστες, χωρίς επεξεργασία των εικόνων αυτών. Ο Πελάτης δημοσιεύει ο ίδιος τις φωτογραφίες των προϊόντων και διαχειρίζεται το περιεχόμενο που εκτίθεται αφού εγγραφεί και συνδεθεί στην ειδική πλατφόρμα της εφαρμογής. Ο Πελάτης προσθέτει την τοποθεσία του καταστήματος ή των καταστημάτων του αν είναι περισσότερα του ενός και επιλέγει τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά με βάση τα οποία θα εμφανίζεται η καταχώρησή του στους Χρήστες στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στην τοποθεσία του χάρτη. Επίσης ο Πελάτης μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία επικοινωνίας του για τους Χρήστες. Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες να επικοινωνούν και να συμβουλεύονται απευθείας την επιχείρηση για ακριβείς πληροφορίες, χαρακτηριστικά και διαθεσιμότητα των προϊόντων που αυτή έχει αναρτήσει.

Ο Xρήστης ενημερώνεται για το υλικό που έχουν αναρτήσει οι Πελάτες βάσει της τρέχουσας τοποθεσίας του ή της τοποθεσίας που επιθυμεί, πληκτρολογώντας στη μπάρα αναζήτησης λέξεις – κλειδιά για τα προϊόντα που αναζητά, περιορίζοντας, εφόσον θέλει, την ακτίνα αναζήτησης. Η εφαρμογή αντιστοιχίζει την αναζήτηση του Xρήστη με τις αναρτήσεις που έχουν δημιουργήσει οι Πελάτες από την ειδική πλατφόρμα της Εφαρμογής. Όταν οι λέξεις-κλειδιά που πληκτρολογεί ο Xρήστης αντιστοιχούν σε αυτές του Πελάτη, τότε η ανάρτηση του Πελάτη θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης, σύμφωνα με την εγγύτητα προς την τοποθεσία που έθεσε ο Xρήστης. Η Εφαρμογή εμφανίζει την απόσταση της επιχείρησης από την τοποθεσία που βρίσκεται ή έχει επιλέξει ο Xρήστης στην αναζήτησή του. Η Εφαρμογή παρέχει ακριβείς οδηγίες μέσω χαρτών τρίτων Παρόχων (κινητής τηλεφωνίας ή υπηρεσιών διαδικτύου) για το πώς θα φτάσει ο Xρήστης στο φυσικό κατάστημα του Πελάτη.

Οι πληροφορίες που φιλοξενεί η εφαρμογή και τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, και ανανεώνονται κατ' επιλογή του Πελάτη. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διαμόρφωση των καταχωρήσεών του, των προϊόντων του που είναι προς πώληση. Ειδικότερα ευθύνεται για την περιγραφή και την πιστή απεικόνιση των προϊόντων του, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και την ποιότητα αυτών, για τις τιμές, όλων των παραπάνω αναφερόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Η Εφαρμογή δεν φέρει ευθύνη έναντι των Χρηστών ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των αναρτημένων πληροφοριών, οι οποίες καταχωρούνται από τα φυσικά καταστήματα που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά προς πώληση. Η Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Οικονομικοί Όροι

Η εγκατάσταση της εφαρμογής και η εγγραφή είναι δωρεάν, καθώς δωρεάν είναι και οι τρεις πρώτοι μήνες χρήσης από την ημέρα εγγραφής του Πελάτη. H χρήση πέραν του διαστήματος αυτού απαιτεί μηνιαία συνδρομή η πακέτο συνδρομής με μηνιαία χρέωση, ως εξής:

 

Μηνιαία συνδρομή

1 Μήνας

3 Μήνες

12 Μήνες

Άνα μήνα

13,5

11,9

9,8

Άνα έτος

162

142,8

117,6

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, η εξόφληση του οποίου θα γίνεται από τον Πελάτη μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση αυτού. Μετά την παρέλευση τριών ημερών από το παραπάνω δήλη ημέρα, ή μετά την λήξη της συνδρομής και μη ανανέωσης αυτής, και αφού ειδοποιηθεί σχετικά ο Πελάτης πριν και αφού λήξει η συνδρομή του, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση του Πελάτη στην Εφαρμογή και να αναστέλλει την εμφάνιση των καταχωρήσεων του.

Περιεχόμενο, Ασφάλεια - Πνευματικά Δικαιώματα

Η Εφαρμογή παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Εφαρμογής ανήκει στους Πελάτες της Εταιρείας και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας τους. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της Εφαρμογής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και Πελατών της Εφαρμογής υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα των Πελατών και των Χρηστών, τα οποία οι ίδιοι παρέχουν εκουσίως, με μόνο σκοπό την παροχή των υπηρεσιών της Εφαρμογής. Η Εταιρεία δεν συλλέγει και δεν διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή των Πελατών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν των σκοπών της Εφαρμογής, για στατιστικούς, οικονομικούς και λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, και δεν μεταβιβάζει αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον εισαγγελικές και δικαστικές αρχές. Η χρήση της εφαρμογής από ανήλικους επιτρέπεται εφόσον γίνεται υπό την επίβλεψη κηδεμόνα.

Η Εφαρμογή είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει υλικό, να αναστείλει ή να απαγορεύσει την πρόσβαση και την χρήση των υπηρεσιών της Εφαρμογής σε κάθε Πελάτη κατά την απόλυτη κρίση της ή σε περίπτωση που δεν τηρεί τους παρόντες όρους και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι Πελάτες ευθύνονται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής και αποθετικής ζημίας προκληθεί στην Εταιρεία από οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία υποχρεωθεί να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση που οφείλεται σε παράβαση των υποχρεώσεων του Πελάτη, ο Πελάτης οφείλει να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η Εταιρεία από την συμπεριφορά του.

Τα πνευματικά δικαιώματα της Εφαρμογής ανήκουν στην Εταιρεία. Το περιεχόμενο των αναρτήσεων, οι φωτογραφίες και οι απεικονίσεις των προϊόντων και των προσόψεων καταστημάτων ανήκουν στους Πελάτες της Εφαρμογής και έχουν παραχωρηθεί προς χρήση για τους σκοπούς της Εφαρμογής. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε τρίτο η εκμετάλλευση, η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική του περιεχομένου της Εφαρμογής με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Τελικές Διατάξεις

Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι Χρήστες και οι Πελάτες οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής θα θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχτεί τις τροποποιήσεις αυτές.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των χρηστών της Εφαρμογής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.